Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012

Phần 76: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 76 :Lật mặt các chiêu trò lừa đảo của hai bố con Ông Nguyễn Trường Sơn -Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Sơn và con gái là nữ Đại giaBảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy trong cuộc họp ngày 30/01/2011 với bố con anhMinh với sự chứng kiến của Ông Thọ là bác về đằng mẹ của nữ Đại gia BảoSơn Nguyễn Thanh Thủy . Tại cuộc họp này trước mặt đông đủ mọi ngườiÔng Nguyễn Trường Sơn đã trơ tráo tuyên bố " Công an người ta hỏi ýkiến ba là có xử lý Minh hay không ? Ba nói:Nó là con cháu trong nhànên phải để dạy dỗ đã" hay " Tại sao lại viết Đơn tố cáo chánh án Lêanh Xuân tại Tòa Hoàn Kiếm, kiện thì chỉ có mà đi kiện củ khoaithôi !!!".Không chịu kém cạnh nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy cũngcao giọng yêu cầu " Nếu anh Minh không ký vào văn bản cam kết là khôngkiện một bên thứ ba nào khác thì cả gia đình anh sẽ không được gặp controng dịp tết". Khi mọi người không hiểu rằng bên thứ ba là ai thì đượcnữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy giải thích "Đó là bất cứ bên nàoliên quan trong vụ ly hôn này" thì mọi người mới vỡ lẽ rằng nữ Đại giaBảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy đang bảo vệ cho nhân tình của mình là tiến sĩNguyễn Mạnh Cường, cho tay chân của mình là giáo viên Bùi Thu Thủy, chocác thẩm phán , chánh án đang giúp cho việc chạy án ở Tòa Hoànkiếm ...!!!! Những đoạn băng ghi âm này sẽ là một minh chứng không thểchối cãi cho hai đứa trẻ là nạn nhân của vụ ly hôn này nói riêng khilớn lên nghe được và tất cả mọi người nói chung về nhân cách của bố connhà Đại gia Bảo Sơn !!! Không biết khi nghe con gái nói vậy Ông NguyễnTrường Sơn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Sơn (bố đẻ nữ Đạigia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy) nghĩ gì hay câu nói chua chát của Ông tatrong buổi nói chuyện "Tôi đến tuổi này mà chuyện con cái vẫn còn lậnđận nên tôi rất buồn" là câu nói thật duy nhất của buổi nói chuyệnnày ???

Phần 76: Góc nhìn toàn cảnh về vụ ly hôn qua các Videoclip (Tập 76 : Lật mặt các chiêu trò lừa đảo của hai bố con Ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Sơn và con gái là nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy trong cuộc họp ngày 30/01/2011 với bố con anh Minh với sự chứng kiến của Ông Thọ là bác về đằng mẹ của nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy . Tại cuộc họp này trước mặt đông đủ mọi người  Ông Nguyễn Trường Sơn đã trơ tráo tuyên bố " Công an người ta hỏi ý kiến ba là có xử lý Minh hay không ? Ba nói:Nó là con cháu trong nhà nên phải để dạy dỗ đã" hay " Tại sao lại viết Đơn tố cáo chánh án Lê anh Xuân tại Tòa Hoàn Kiếm, kiện thì chỉ có mà đi kiện củ khoai thôi !!!".Không chịu kém cạnh nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy cũng cao giọng yêu cầu " Nếu anh Minh không ký vào văn bản cam kết là không kiện một bên thứ ba nào khác thì cả gia đình anh sẽ không được gặp con trong dịp tết". Khi mọi người không hiểu rằng bên thứ ba là ai thì được nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy giải thích "Đó là bất cứ bên nào liên quan trong vụ ly hôn này" thì mọi người mới vỡ lẽ rằng nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy đang bảo vệ cho nhân tình của mình là tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường, cho tay chân của mình là giáo viên Bùi Thu Thủy, cho các thẩm phán , chánh án đang giúp cho việc chạy án ở Tòa Hoàn kiếm ...!!!! Những đoạn băng ghi âm này sẽ là một minh chứng không thể chối cãi cho hai đứa trẻ là nạn nhân của vụ ly hôn này nói riêng  khi lớn lên nghe được và tất cả mọi người nói chung về nhân cách của bố con nhà Đại gia Bảo Sơn !!! Không biết khi nghe con gái nói vậy Ông  Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Sơn (bố đẻ nữ Đại gia Bảo Sơn Nguyễn Thanh Thủy) nghĩ gì hay câu nói chua chát của Ông ta trong buổi nói chuyện "Tôi đến tuổi này mà chuyện con cái vẫn còn lận đận nên tôi rất buồn" là câu nói thật duy nhất của buổi nói chuyện này ???


Noi chuyen voi ong Son 30 01 2011(1) luc 10h15 n1 maydt-


Máy ghi âm số 1:
Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 28 phần của chủ đề này trên youtube)
Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này  ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 28 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này  ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 28 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này  ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 28 phần của chủ đề này trên youtube)

4Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này  ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 28 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này  ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 28 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này  ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 28 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này  ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 28 phần của chủ đề này trên youtube)

8Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này  ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 28 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này  ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 28 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này  ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 28 phần của chủ đề này trên youtube)
Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này  ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 28 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này  ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 28 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này  ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 28 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này  ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 28 phần của chủ đề này trên youtube)

15Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này  ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 28 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này  ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 28 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này  ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 28 phần của chủ đề này trên youtube)

18Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này  ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 28 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này  ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 28 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này  ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 28 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này  ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 28 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này  ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 28 phần của chủ đề này trên youtube)

23Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này  ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 28 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này  ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 28 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này  ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 28 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này  ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 28 phần của chủ đề này trên youtube)Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản lược dịch cho phần này  ( quý vị click vào đây để xem toàn bộ 28 phần của chủ đề này trên youtube)

28

Các Website d phòng ca chúng tôi:

http://luatsuvidan101.blogspot.com/

http://luatsuvidan1010.wordpress.com/

http://luatsuvidan10.blogspot.com/

http://luatsuvidan1000.wordpress.com/

http://luatsuvidan8.wordpress.com/

http://thuythanhnguyen.blogspot.com/

hoặc click google

Đại gia Bảo Sơn ly hôn, chạy án tại tòa Hà Nội

Cn biết thêm thông tin liên h vi chúng tôi qua hai đa ch Email sau:

luatsuvidan10@gmail.com

luatsuvidan101@gmail.com

Xin trân trng cơn

(Mì các bn xem tiếp phn 77)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét